موضوع : جلسه ای در خصوص تمهیدات مقدمات ایام سوگواری آقا اب عبدالله الحسین

درمورخه 06/09/90 جلسه ای در
خصوص تمهیدات مقدمات ایام
سوگواری آقا اب عبدالله الحسین در
شهرداری پول برگزار گردید و مقرر
شد دو ایستگاه صلواتی با نظارت و
همکاری شهرداری در سطح شهر در
پمپ بنزین شهر پول و دو راهی
ابتدای شهر نصب و برقرار شود.
برگزاری برنامه هفتگی در مساجد
توسط هیئت امنا مساجد با همکاری
و پشتیبانی مالی بخشداری کجور.
نصب بنر و پرچم عزاداری توسط
شهرداری در اماکن عمومی و توسط
هیئت امنا در مساجد و همچنین
درخواست همکاری از اصناف جهت
نصب بیرق مشکی بر سردر مغازه ها.
روابط عمومی شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir