موضوع : نتایج جلسه شورای فرهنگی و ورزشی بانوان


در تاریخ 22/9/90 در دفتر کتابخانه
شهر پول جلسه شورای فرهنگی و ورزشی
بانوان به ریاست آقای موسوی زاده
بخشدار کجور و آقای زالپولی شهردار
پول تشکیل گردید0
در ابتدا شهردار ضمن خوشامدگوئی به
بانوان گرامی و تبریک گفتن به
مناسبت ارتقاء روستای پول به شهر و
فرهنگ شهروندی در بین بانوان و تلاش
مردم و شهروندان حمایت شهروندان از
کاسبان شهر پول سخنان خود را آغاز
نمودندو به بانوان نوید دادندکه ما
دراین شهر به حقوق بانوان گرامی
احترام میگذاریم و با مشکلات آنها از
نزدیک در موارد نظیر ورزشی و فرهنگی
آشنا میشویم و درموردآن صحبت میکنیم
0ایشان در ادامه بحث خود فرمودند
اولین بحث در امور ورزشی بانوان بحث
تربیت بدنی و نشاط و تندرستی می باشد
و بعد از آن در مورد آسیب ها و
مشکلات قدیم و سال های قبل و همچنین
هزینه های سنگینی که اعمال میشود
بعنوان مثال در اختیار گذاشتن سالن
ورزشی پول0 ایشان در پایان سخنان خود
ازبانوان خواستن در مورد مشکلات شهر
پول تا جایی که برایشان ممکن میباشد
به شهرداری اطلاع رسانی کنند0و سپس
آقای موسوی زاده بخشدار کجور ضمن
گرامیداشت شهداء و امام شهداء و
تقدیر و تشکر از شهردار و بانوان شهر
پول خاطر نشان شدن که پیروزی انقلاب
مرهون تلاش های بانوان میباشد0ایشان
از بانوان خواستند که با هم اتحاد
منسجم و یکپارچه داشته باشند و
همچنین حمایت خود را در خصوص مساعل
مالی و همکاری لازم با بانوان اعلام
فرمودند و همچنین ایشان در مورد
مسائل فرهنگی در خانواده ها و بستر
خانواده و تشویق بانوان به حجاب
اسلامی و داشتن حجاب در فعالیت های
فرهنگی و اجتماعی صحبت کردند0بعد از
آن از بانوان خواستنددرمورد مشکلات
خود سخن بگویند که بانوان نیز به
ترتیب درمورد1- تداخل سنی بانوان در
سالن ورزشی2- درمورد روزهای هفته در
سالن و جداشدن ساعات ورزشی بانوان
جوان از مسن تر3- در ست شدن خانه
سرایداری برای سالن ورزشی و
کتابخانه4- عدم برنامه ریزی دقیق
ورزشی بانوان5- مشکلات ناشی از رعایت
حریم بانوان در سالن ورزش6- مشکلات و
وسایل ورزشی بانوان صحبت کردن سپس
مقرر گردید:
1- تشکیل هیئت ورزشی بانوان 1-
حواخزائی2-خانم طاهره خواجوند3- زهرا
مشایخ4- ربابه خزائی5- بانو خزائی6-
زینب خزائی7- روه حینا فاضل بعنوان
هیئت ورزشی بانوان و نماینده بانوان
شهر پول
2- مقررگردید سالن ورزشی در اختیار
بانوان قرار گیرد-
3- مقررگردید ساعات سالن ورزشی خانم
ها و آقایان مشخص گردد
4- مقرر گردید سالن ورزشی به تجهیزات
گرمایشی مجهز گردد-
5- مقرر گردید در هفته در روز روزهای
یکشنبه و پنچ شنبه ساعت ورزشی
بانوان باشد-
6- مقرر گردید بخشدار مبلغ 000/000/3
ریال در اختیار شورای ورزشی بانوان
قرار دهد برای خرید وسایل ورزشی-

جلسه
با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد به
پایان رسید

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir