موضوع : اطلاعیه مربوط به کشاورزان و دامداران شهر پول در زمینه جبران خسارات وارده خشکسالی


اطلاعیه


به اطلاع کشاورزان و دامداران شهر
پول می رسانداحتراماً باعنایت به اینکه تسهیلات
یارانه دار و کمک بلاعوض دولت در
آینده برای جبران خسارات وارده به
بخش کشاورزی و دامی بطور مستقیم قطع
و اعتبارات لازم در اختیار صندوق
بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است
خواهشمند است نسبت به بیمه کشاورزی و
دامی اقدام نمائید.

با تشکر-روابط
عمومی کارگروه فضای سبز شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir