موضوع : به میمنت ایام الله دهه فجر و با عنایت و توجهات مقام معظم رهبری اولین نماز جمعه عبادی سیادی منطقه کجور به امامت حضرت آیت الله حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا جهاندار لاشکی

به میمنت ایام الله دهه فجر و با
عنایت و توجهات مقام معظم رهبری
اولین نماز جمعه عبادی سیادی
منطقه کجور به امامت حضرت آیت
الله حجت الاسلام والمسلمین حاج
آقا جهاندار لاشکی در شهر پول
مورخه 14/11/90 راس ساعت 12
در سالن ورزشی شهر پول برگزار
میگردد

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir