موضوع : اطلاعیه-تشکیل پرونده و نصب کنتور آب شرب

به اطلاع شهروندان محترم شهر پول میرساند، جهت تشکیل پرونده آب شرب خواهشمند است با مامور آب و فاضلاب شهرستان نوشهر جناب آقای سید ابوالفضل اجاق زاده همکاری لازم را داشته باشید.


مهلت نصب کنتور تا تاریخ 94/02/15 می باشد.


کسانی که تا تاریخ قید شده اقدام ننمایند از لیست مشترکین آب شرب شهر پول حذف و سلب امتیاز خواهند شد.


روابط عمومی شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir