موضوع : تفاهم‌نامه همكاري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور از امضاءتفاهم‌نامه همكاري بين سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور درزمينهٔ توسعه آموزش‌هاي مهارتي در مناطق شهري و روستايي خبر داد .


به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور هوشنگ خندان دل با بيان خبر فوق گفت: اين تفاهم نامه در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي اسناد بالادستي و قوانين موجود و با عنايت به سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و به‌منظور بسترسازي براي توسعه منابع انساني در راستاي دستيابي به اهداف كلان مديريت شهري و روستايي امضاء شده است.


رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اهداف عمده امضاي اين تفاهم نامه را گسترش دانش، مهارت و ارتقاي توانمندي سرمايه‌هاي انساني بر اساس نتايج نيازسنجي آموزشي در شهرها و روستاها از طريق آموزش‌هاي مهارتي، كمك به ارتقاء شاخص‌هاي كيفيت زندگي و كيفيت محيط‌هاي شهري و روستايي به‌واسطه ايجاد و ارتقاء شايستگي‌ها و مهارت‌هاي شغلي و توانمندسازي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي فعاليت مديريت شهري و روستايي از طريق آموزش‌هاي تخصصي و مهارتي اعلام كرد .


خندان دل تعهدات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در زمينه اجرايي شدن مفاد اين تفاهم نامه را تشخيص، تعيين و اعلام نيازهاي آموزشي در حوزه مديريت شهري و روستايي ازجمله خدمات پسماند، ايمني و آتش‌نشاني، حمل‌ونقل، فضاي سبز، شهروند الكترونيكي و عمران شهري و روستايي با تأكيد بر توسعه پايدار و همكاري در شناسايي زمينه‌هاي اشتغال در شهرها و روستاها درزمينهٔ صنعت، خدمات، كشاورزي و ساير مشاغل به‌ويژه در حمايت از ايجاد و توسعه مشاغل خانگي و كسب‌وكارهاي خرد برشمرد.


وي ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي لازم و تأكيد بر استفاده از افراد واجد مهارت و شركت‌هاي تعاوني و بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي اجرايي موردنياز شهرداري‌ها و دهياري‌ها ؛ حمايت از ارائه و عرضه محصولات توليدشده كارآموزان فني و حرفه‌اي از طريق بازارچه‌هاي محلي، نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها و همكاري در شناسايي و هدايت روستائيان و شهرنشينان جوياي كار به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور جهت كسب و ارتقاء مهارت را از ديگر تعهدات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در اجراي اين تفاهم نامه ذكر كرد .


خندان دل در ادامه تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در اين تفاهم نامه را برگزاري دوره‌هاي آموزش‌هاي مهارتي براي شهروندان و كاركنان معرفي‌شده از طرف استانداري‌ها، شهرداري‌ها، دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي از طريق مراكز آموزش دولتي و آموزشگاه‌هاي آزاد تابع سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تهيه و تدوين استانداردها و شايستگي‌هاي آموزش شغلي براي توسعه آموزش‌هاي موردنياز فعاليت‌هاي زيرمجموعه مديريت شهري و روستايي ازجمله حمل‌ونقل همگاني، پسماند، ايمني و آتش‌نشاني، فضاي سبز، فعاليت‌هاي عمراني، راه و شهرسازي، ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده برشمرد.


وي بررسي و تطبيق محتواي آموزشي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور جهت اخذ كد استانداردهاي آموزشي؛ هدايت كارآفرينان و شركت‌هاي تعاوني در راستاي اجراي الگوي آموزشي بازار محور (آموزش، توليد، بازاريابي و فروش) به مؤسسات مالي و اعتباري ذي‌ربط با اولويت اشتغال در مناطق روستايي و محروم؛ ارائه محتواهاي آموزشي (اعم از مكتوب، الكترونيكي و چندرسانه‌اي) به كارآموزان و ساير مراجع ذي‌ربط و همكاري در آموزش نيروهاي كار صنعت ساختمان فاقد گواهينامه‌هاي مهارتي و پروانه در شهرها و روستاها جهت ساماندهي آن‌ها را ساير تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در اين تفاهم نامه اعلام كرد .


خندان دل در خصوص نظارت براي اين اجراي اين تفاهم نامه گفت : به‌منظور نظارت و هماهنگي فعاليت‌ها و اجراي مفاد اين تفاهم‌نامه در سطح كشور كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور تشكيل و به ‌منظور نظارت و هماهنگي فعاليت‌ها و اجراي مفاد تفاهم‌نامه در سطح استان ها نيز كارگروهي متشكل از مديران كل دفاتر امور شهري و شوراها و امور روستايي و شوراهاي استانداري و مديركل آموزش فني و حرفه‌اي استان مربوطه تشكيل مي شود .


روابط عمومی شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir