موضوع : ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم


بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم


فردا که کسی را به کسی کاری نیست


دامان علی اگر نگیرم چه کنم


روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir