موضوع : شهردار پرتلاش شهر پول با تمام توان خود برای آبادانی شهر

اندیشیدن به آبادانی شهری که از ایام دور و نزدیک فقط موجبات ویرانی آن را شاهد بوده ایم کاری دشوار و دور از ذهن می‌نماید. اما مهندس قربانعلی خزایی پول با کارشناسی دقیق و تمام توان، تصمیم خود را برای پیشرفت و توسعه این شهر گرفته است..


روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir