کد 11 مجموعه : اطلاعیه
موضوع : همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر پول به مناسبت خجسته میلاد امام زمان (عج)

بنام خدا
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 95/3/2 به مناسبت خجسته میلاد امام زمان (عج) از مقابل بخشداری(شهر پول) بطرف پارک زیبای صدانجیلی، که به همت اعضای شورای شهر و شهرداری پول برگزار می گردد از همه دوستان و عزیزان دعوت می شود شرکت فرمایند.

منبع : روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir