کد 33 مجموعه : عمومی
موضوع : خدمات رسانی شهرداری پول در فصل زمستان (بارش برف)

شهرداری در قالب فعالیتهای ستاد بحران در فصل زمستان خدمات خود را به شهروندان ارائه نمود.
مجموعه کارکنان شهرداری در قالب ستاد بحران ضمن شادمانی از این هدیه الهی، همچون گذشته خود را برای این نعمت الهی مهیا نموده اند. در اجرای برنامه های طرح زمستانی با پیش بینی و پیش گویی های لازم طی روزهای گذشته، با به کار گیری نیروهای خدماتی و تجهیزات خودرویی و ایجاد بسترهای مناسب در سطح شهر فعالیت داشتند تا شهروندان با سهولت بیشتری به امورات خود رسیدگی کنند.
از دیگر اقدامات مدیریت بحران شهرداری پول در فصل سرما از جمله:
 کشیک های شبانه روزی و آمادگی نیروهای خدماتی
 هماهنگی با اداره راه و ترابری شهرستان جهت ذخیره سازی نمک
 برف روبی تمامی مسیرهای اصلی و فرعی سطح شهر
 نمک پاشی در نقاط صعل العبور جهت تردد سریع و آسان خودروها
 مشارکت شهروندان و در اختیار قرارگذاشتن یک دستگاه لودر به شهرداری جهت انجام فعالیت های زمستانی و همچنین خدمات رسانی به روستاهای همجوار

منبع : روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir