کلیه حقوق مادی و معنوی این تصویر برای شهرداری پول محفوظ است

تجلیل احمدی لاشکی و وزیر دادگستری از خانواده مدافعان حرم و جانباز مدافع حرم در یادواره شهدای شهر پول و مدافع حرم بخش کجور

 
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir